Mijn nieuwe galerie

mijn website

Verzorgingshuis de Wieken Afbraak en verandering | -eRBe-Foto-
De afbraak is begonnen eind september 2014 en heeft tot het einde van dat jaar geduurd. Eerst in 2019 is men begonnen met het bouwrijp maken en in 2020 met het uitzetten van dit perceel.
2014   De AFBRAAK
2014 De AFBRAAK
Beelden van de afbraak, afvoer en egalisatie van het terrein
2019   Achter de Wieken
2019 Achter de Wieken
Eind 2019 is begonnen met het weghalen van bomen en struiken
20-01-2020 Terrein uitzetten
20-01-2020 Terrein uitzetten
20-01-2020 schoonmaken
21-01-2020  Eerste grondwerk
21-01-2020 Eerste grondwerk
uitzetten van het terrein.
22-01-2020  Grondwerken
23-01-2020   Grondwerken II
23-01-2020 Grondwerken II
de eerste zand hopen
24-01-2020 de eerste tracee's
24-01-2020 de eerste tracee's
24-01-2020 er gebeurt heel wat
28-01-2020 riool aansluiting
28-01-2020 riool aansluiting
28-01-2020 Bij de toegangsweg de straat open voor de aansluiting
19-02-2020 externe aansluitingen
19-02-2020 externe aansluitingen
Het terrein is bijna dicht en nu de aansluitingen op het openbare netwerk als elektra, water, KPN/Ziggo en riolering
21-02-2020  Afwerking externe aansluitingen
21-02-2020 Afwerking externe aansluitingen
Nagenoeg overal weer zand erover.
28-02-2020  Grove verharding
28-02-2020 Grove verharding
Met de grote shovel wordt het puin uitgereden en verdeeld en met de wals ingereden, zodat de zware auto's voor het heien terecht kunnen.